Rate this post

UniKey 4.3 Release
Ngày 23/6/2018: Phạm Kim Long đã Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng:

+ Gắn chữ ký điện tử có chứng thực trong chương trình UniKeyNT.exe. Kể từ phiên bản này, các bạn luôn có thể kiểm tra để chắc chắn mình dùng UniKey sạch, không bị sửa đổi. Xem hướng dẫn về chứng thực UniKey tại đây.
+ Sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trong một số trang web trên trình duyệt Edge.
+ Sửa lỗi xóa bảng gõ tắt.
+ Cải tiến tính năng gõ tắt:
* Tăng kích thước tối đa bảng gõ tắt lên 8000 mục.
* Thêm tùy chọn bật/tắt tính năng tự động đổi chữ hoa/thường khi gõ tắt.

Unikey 4.3 RC1 tương thích Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 all version

Download UniKey 4.3 RC1 32bit và 64bit tại:

Hoặc:

Tag: tai unikey cho win 10 64bit, UniKey 4.3 Release, Unikey 4.3 RC1, Unikey 4.3 RC2, Unikey 4.3 Final, Tải unikey 2018, Unikey 2019, Unikey 4.3 setup, Unikey 4.3 64bit, unikey 4.3 rc1 32bit, unikey 4.3 rc 64bit

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/review

Nguồn: https://thuthuat.cc