Rate this post

Clip này hướng dẫn bạn cách sử dụng Conditional Format để tô màu các dữ liệu theo điều kiện mà bạn muốn.
Chức năng Conditional Format rất hay và được ứng dụng khá nhiều trong công việc bạn nhé.

Có câu hỏi bạn cứ comment nhé.

Tag: thay đổi màu nền trong excel 2010, Conditional Format, hàm Condition trong excel, hàm format trong excel, học excel online, vi tính bằng A, vi tính bằng B, excel cơ bản

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/internet

Nguồn: https://thuthuat.cc