Rate this post

Nếu một ngày đẹp trời cái USB của bạn cắm vào máy tính nó có báo nhận thiết bị, nhưng không thể mở và cũng không thể format, tệ hơn là nó không hiển thị …

Tag: tại sao không format được usb, [vid_tags]

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/review

Nguồn: https://thuthuat.cc