Rate this post

Hướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giản
Photoshop CS6
font chữ:
Patterns:
Hướng dẫn này cho bạn thấy thế nào để sử dụng phong cách layer, các đối tượng để tạo ra chữ 3D đơn giản.

Tag: tạo chữ bóng trong photoshop, Photoshop, huong dan, layer, 3D, online, đơn giản, hiệu ứng

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/pc

Nguồn: https://thuthuat.cc