Rate this post

Dropdown List (danh sách xổ xuống) cho phép người dùng chộn một trong các mục trong danh sách có sẵn. Điều này sẽ tránh được sai sót và đồng bộ dữ liệu nhập trong Excel.

Tag: tạo lựa chọn trong ô excel, Excel, Microsoft Excel, Thực hành Excel, Tạo danh sách trong Excel

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/pc

Nguồn: https://thuthuat.cc