Rate this post

#I_TỜ_ÍT #WORD_2016 #TỰ_HỌC_EXCEL_ONLINE
1. BẬT TẮT THANH CUỘN TRONG EXCEL:
2. Thay đổi dấu chấm và dấu phẩy trong Excel:

THAM KHẢO CÁC VIDEO ĐÃ PHÁT HÀNH
1. TỰ HỌC WORD – Thiết lập Font chữ mặc định trong Word
2. TỰ HỌC WORD – Thay đổi đơn vị của thước đo trong Word:
3. TỰ HỌC WORD – Định dạng lề mặc định trong Word:
4. TỰ HỌC WORD – Đánh số trang cho văn bản:
5. TỰ HỌC WORD – Hướng dẫn định dạng nhanh văn bản:
KỸ THUẬT TRỘN THƯ
6. Hướng dẫn trộn thư trong Word 2016:
7. Hướng dẫn trộn thư có ảnh trong Word:
8. Chèn ảnh vào văn bản:
9. Hướng dẫn lấy lại file word bị đóng khi chưa kịp lưu:

BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Tuần 1:
2. Tuần 2:
3. Tuần 3:
4. Tuần 4:
5. Tuần 5:

Tag: thay đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong excel, thay đổi dấu chấm và dấu phẩy trọng excel, I tờ ít, xuân tóc đỏ – acl – dcct, word 2016, tự học soạn thảo văn bản, tự học word 2016, tự học word, học word online, Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/internet

Nguồn: https://thuthuat.cc